KOMO


Erdo beschikt over het KOMO-Procescertificaat 'Uitvoering van dakdekkings-werkzaamheden met gesloten dakbedekkingssystemen' volgens de BRL richtlijn 4702.

Kwaliteit is voor ons het voldoen aan eisen en verwachtingen van onze klanten, onze eigen professionele eisen en het werken binnen de gestelde wet- en regelgeving.  En uitsluitend bedrijven die bewezen hebben een hoog niveau van vakbekwaamheid en kwaliteit te kunnen leveren, komen in aanmerking voor een procescertificaat. De normen en eisen die betrekking hebben op interne kwaliteitsbewaking van het bedrijf, de vakbekwaamheid en net niveau van de uitvoering zijn vastgelegd in de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL 4702) en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften. Deze zijn opgesteld door een breed scala van vakspecialisten en vertegenwoordigers van een groot aantal betrokken brancheorganisaties.

Hierdoor biedt het KOMO-Procescertificaat zekerheid voor uitstekende kwaliteit.

Download hier het certificaat.