VCA**


De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers.

Het certificaat is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en zodoende de kans op bedrijfsongevallen tot een minimum te beperken.

Erdo hecht grote waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving met aandacht voor het milieu. Aangezien onze medewerkers werkzaamheden uitvoeren op soms risicovolle locaties, vinden we het van groot belang te beschikken over een VCA-certificaat.

Download hier het certificaat.