Skip to main content

MVO

Onze milieubelasting vergaand reduceren

Bij Erdo zijn duurzaamheid en verduurzaming substantieel onderdeel van onze projecten. Maar ook zelf als onderneming willen we onze milieubelasting zoveel mogelijk verkleinen. Terugdringen van milieubelastende activiteiten vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit doen wij door onder meer onze bedrijfsprocessen en bouwmethodes zo in te richten dat we verspilling van grondstoffen tegengaan. We geven het goede voorbeeld met een eigen Klimaatdak op ons bedrijf. Daarmee wekken wij eigen groene stroom op, die we in ons bedrijf benutten.

Materialen hergebruiken

Erdo wil verspilling van grondstoffen tegengaan en ook kritisch kijken naar de gebruikte materialen. We zoeken permanent naar manieren om te materialen te hergebruiken. Waar mogelijk kiezen we voor milieuvriendelijke alternatieven. Oude dakbedekking wordt gerecycled. Ons certificaat CO2-reductie vindt u terug bij Certificering.