Partner Trees for All

Jaarlijks verdwijnen er bijna 3,5 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Het is tijd voor bewustwording en verandering. De toekomst laat niet op zich wachten. En daarom zijn wij bedrijfspartner van Trees for All. Naast het verduurzamen van daken zorgen wij ook voor compensatie van CO2-uitstoot door middel van boomaanplanting door Trees for All. Zo compenseren we de dakmaterialen, het transport en vervoer. Wij streven ernaar om de CO2-uitstoot van diverse dakprojecten te compenseren. Zo dragen we bij aan een gezonder klimaat en werken we aan een groene toekomst.

Wat doet Trees for All?
De organisatie plant voor ons bomen zowel in Nederland als in het buitenland. Er ontstaat dus een ‘Erdobos’ in bijvoorbeeld Flevoland, maar ook in Oeganda. De bossen worden duurzaam beheerd door Trees for All. Naast het planten van bomen herstelt Trees for All ook bestaande bossen: dichtbij huis, maar ook verder weg. Tot nu toe heeft zij er al meer dan 5 miljoen bomen geplant.

Erdo B.V.