Nieuwbouw

Nieuw dak op maat

Gebouwen worden steeds duurzamer, innovatiever en efficiënter. Dat vraagt om een deskundige aanpak met volledige betrokkenheid van alle partijen. Erdo wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe daken:

  • Welke dakconstructie zoekt u en welk type dakbedekking heeft de voorkeur?
  • Wat zijn de wensen op het vlak van isolatie?
  • Wordt het een multifunctioneel dak?

Welke keuzes u ook maakt, wij zorgen op basis van een gedegen onderzoek en advies voor een snelle en professionele realisatie van uw dak, in welke vorm of omvang dan ook. Naast de materiaalkeuze en dakopbouw, speelt ook de werkvoorbereiding een steeds belangrijkere rol. We maken vooraf duidelijke afspraken zodat u precies weet wat u mag verwachten tijdens de uitvoering van het werk op het dak.

Samenwerking in het voortraject
Door een tijdige en goede samenwerking kunnen al in het voortraject de juiste keuzes worden gemaakt en materialen beter op elkaar worden afgestemd. Graag brengen we samen met u de mogelijkheden in kaart voor een dak dat voldoet aan al uw eisen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies en aanbod op maat.

Erdo B.V.

Aanbod op maat

Renovatie
Het renoveren van een dak begint bij een goed en degelijk advies. In de praktijk is het voor een opdrachtgever soms behoorlijk lastig om de juiste keuze te maken. Vaak worden bij meerdere partijen prijzen aangevraagd, die alle met uiteenlopende adviezen en prijzen komen. Het is daarom belangrijk om goed in beeld te krijgen waarom gekozen wordt voor een bepaalde aanpak.
Erdo hanteert hiervoor duidelijke criteria en bekijkt voor ieder renovatieproject een groot aantal aspecten:

  • De conditie van de bestaande dakopbouw, isolatie en tussenlagen;
  • Het type dak in combinatie met de functie van het gebouw;
  • De geschiedenis van het bestaande dak, uitgevoerde reparaties;
  • Hoe is de hemelwaterafvoer, zijn er voldoende nood-overstorten en is er geen plasvorming;
  • Voldoet het huidige dakpakket nog aan de huidige eisen en normen als het gaat om windbelasting, isolatie en opbouw (asbest, mastiek);

Verduurzaming
We helpen u graag om uw gebouw te verduurzamen. Bij een dergelijke verduurzamingsslag gebruiken we in de eerste plaats de meest duurzame materialen; materialen waarmee we niet alleen een lange levensduur, maar ook een zo laag mogelijke milieubelasting garanderen. Verder leveren en installeren we zonne-energiesystemen waarmee we van uw dak een energiecentrale voor groene energie maken. Een andere mogelijkheid zijn onze Erdo Klimaatdaken, waarbij we het dak inzetten om elektriciteit te genereren of warmte op te wekken voor uw klimaatsysteem. Daarnaast realiseren we groendaken, waarbij we op het dak een natuurlijke begroeiing aanbrengen. Niet alleen fraai en isolerend, maar het dak functioneert daardoor ook als waterberging, waardoor hij bijdraagt aan de verduurzaming van uw omgeving.

Wij verkennen graag samen met u de mogelijkheden voor renovatie en een duurzame toekomst van uw dak. Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor een afspraak.

Erdo B.V.