Skip to main content

Renovatie & verduurzaming

Renovatie

Het renoveren van een dak begint bij een goed en degelijk advies. In de praktijk is het voor een opdrachtgever soms behoorlijk lastig om de juiste keuze te maken. Vaak worden bij meerdere partijen prijzen aangevraagd, die alle met uiteenlopende adviezen en prijzen komen. Het is daarom belangrijk om goed in beeld te krijgen waarom gekozen wordt voor een bepaalde aanpak. Erdo hanteert hiervoor duidelijke criteria en bekijkt voor ieder renovatieproject een groot aantal aspecten:

  • De conditie van de bestaande dakopbouw, isolatie en tussenlagen;
  • Het type dak in combinatie met de functie van het gebouw;
  • De geschiedenis van het bestaande dak, uitgevoerde reparaties;
  • Hoe is de hemelwaterafvoer, zijn er voldoende nood-overstorten en is er geen plasvorming;
  • Voldoet het huidige dakpakket nog aan de huidige eisen en normen als het gaat om windbelasting, isolatie en opbouw (asbest, mastiek);

Wilt u weten wat de staat van uw dak is? En of er noodzaak voor onderhoud of renovatie op dit moment is? Neem contact met ons op voor een dakinspectie of specifieke onderhouds- of renovatiewerkzaamheden.

Verduurzaming

We helpen u graag om uw gebouw te verduurzamen. Bij een dergelijke verduurzamingsslag gebruiken we in de eerste plaats de meest duurzame materialen; materialen waarmee we niet alleen een lange levensduur, maar ook een zo laag mogelijke milieubelasting garanderen. Verder leveren en installeren we zonne-energiesystemen waarmee we van uw dak een energiecentrale voor groene energie maken. Daarnaast realiseren we groendaken, waarbij we op het dak een natuurlijke begroeiing aanbrengen. Niet alleen fraai en isolerend, maar het dak functioneert daardoor ook als waterberging, waardoor hij bijdraagt aan de verduurzaming van uw omgeving.

Wij verkennen graag samen met u de mogelijkheden voor renovatie en een duurzame toekomst van uw dak. Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor een afspraak.