Skip to main content

Certificering

Toetsen aan objectieve richtlijnen

Om een optimale, veilige en duurzame werkwijze te kunnen waarborgen en controleren, laten wij ons met regelmaat toetsen aan objectieve richtlijnen. Diverse certificaten geven u én ons de zekerheid dat we gekwalificeerd zijn om onze werkzaamheden op een juiste manier uit te voeren.

Wij stellen zeer hoge eisen aan alle projecten die wij opleveren. In deze branche is het waarborgen van zowel kwaliteit als veiligheid erg belangrijk. Investeren in de juiste certificering is voor ons daarom geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid.

Erdo beschikt over deze certificaten

  • VCA** – De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers.
  • KOMO – Het KOMO-Procescertificaat ‘Uitvoering van dakdekkings-werkzaamheden met gesloten dakbedekkingssystemen’ volgens de BRL richtlijn 4702.
  • Erkend leerbedrijf – Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren die een opleiding volgen het vak in de praktijk.
  • Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur – De BTR is een aanvulling op het VCA certificaat en specifiek gericht op het werken in of nabij het spoor.
  • CO2-reductie – Certificaat CO2-reductie door recyclen dakbedekking.