Skip to main content

Partners & Branche-organisaties

Werken aan succesvolle ketensamenwerking

Erdo gelooft in succesvolle ketensamenwerking. Vertrouwen, openheid en kennisdeling zijn de basis voor een vruchtbare en langdurige samenwerking. Kiest u ervoor om ons vroegtijdig te betrekken in een bouw- of renovatieproces, dan levert dat alle partners in het project voordelen op. Bij een succesvolle ketensamenwerking werken partners intensief samen op basis van gelijkwaardigheid en brengen zij elk hun specifieke expertise in. Hierbij worden de belangen van alle partijen gerespecteerd.

Kwaliteit hooghouden

Om de kwaliteit van ons vak en onze dienstverlening hoog te houden, sluiten we ons aan bij verschillende brancheorganisaties. In de wisselwerking met deze organisaties en collega-bedrijven zorgen wij dat we onze service en kwaliteit up-to-date en actueel houden.

Erdo is aangesloten bij verschillende brancheorganisaties:

  • Dumebo DWS is de branchevereniging voor specialistische aannemers voor metalen dak- en gevelsystemen.
  • VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkings-bedrijven.
  • DAKMERK is een kwaliteitskeurmerk voor kwaliteitsbewaking- en verbetering op het gebied van platte daken, zowel bitumineus als kunststof.
  • BDA Dakadvies B.V. is het oudste advies- en ingenieursbureau van de BDA Groep.