Skip to main content

Service & Monitoring

Monitoring van de pv-installatie

Ook na de oplevering van het zonne-energiesysteem blijven wij betrokken bij de installatie. Wij adviseren bijvoorbeeld over de werking van het monitoringssysteem en geven een instructie hoe u de informatie kunt uitlezen. Het is ook mogelijk dat wij uw pv-installatie op afstand monitoren. Wij houden zeven dagen per week, 24 uur per dag het zonne-energiesysteem op afstand in de gaten. Op het moment dat er een afwijking of storing optreedt, krijgen wij daarvan een melding en gaan we over tot actie. We hebben daarbij zelfs de mogelijkheid om de prestaties van uw installatie op paneelniveau te monitoren.

Service en beheer

Ons servicepakket bestaat, behalve uit de mogelijkheid tot monitoring, ook uit technisch onderhoud en het periodiek reinigen van zonnepanelen. Verder staan wij altijd voor u klaar met deskundig advies over het beheer van de pv-installatie.

Voor huurders van corporaties bieden we een speciaal ontzorgconcept aan. Dit programma houdt in dat we van de ontwerpfase tot aan het einde van de levensduur van het energiesysteem alle communicatie en werkzaamheden op ons nemen. Via een speciaal online huurderportaal verzorgen we alle communicatie met huurders.

Meer weten over onze dienstverlening voor monitoring en service. Neem vrijblijvend contact met ons op.