Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Erdo verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Erdo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Site
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Erdo.nl verkregen is. Erdo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet.

Auteursrecht
Op alle teksten op Erdo.nl rust auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te framen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Erdo.

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Erdo zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Erdo geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Heeft u opmerkingen over de inhoud van de website?

De samenstelling van de site
Bij de samenstelling van de site en de selectie van het beeldmateriaal is op een zo zorgvuldig mogelijke wijze gewerkt. Mocht u desondanks fouten tegenkomen of het idee hebben dat foto’s of ander beeldmateriaal ten onrechte is gebruikt, neem dan contact met ons op. Wij zullen de fouten dan z.s.m. herstellen.

Erdo B.V.,
Kompasstraat 6
2901 AM Capelle aan den IJssel

Bereikbaar via het postadres
Postbus 123
2900 AC Capelle aan den IJssel
info@erdo.nl