Daksensoren detecteren lekkages

In februari dit jaar zijn we gestart met de onze werkzaamheden op het dak van De Morgenster in Zoetermeer. Inmiddels is het naar tevredenheid opgeleverd aan onze opdrachtgever Vidomes. Vidomes is een woningcorporatie uit Zuid-Holland aan de rand van Haaglanden. Zij beheren en verhuren ca. 19.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen.

Op het dak van De Morgenster hebben wij Wédétectie aangebracht dat is ontwikkeld door Wédéflex Duurzame Daksystemen. Niet elke lekkage in een pand komt namelijk van het dak. En dat is nu precies wat Wédetectie laat zien. Het is een sensor geplaatst in de isolatie onder de dakbedekking die detecteert waar het water zich bevindt zodat wij gericht de oorzaak kunnen achterhalen om vervolgens een plan van aanpak, voor het herstellen van de lekkage, kunnen aanbieden. Door het toepassen van Wédétectie zijn insnijdingen overbodig, blijft het dak intact én de esthetica gewaarborgd.

Dit is één van de extra zekerheden die wij u als Wédéflex Dealer kunnen bieden voor duurzame en veilige daken.