In de afgelopen jaren hebben wij samen met Forteck een aantal mooie projecten gerealiseerd. Vanuit deze duurzame samenwerking hebben wij ook het nieuwbouwproject VTTI Bio-energie faciliteit in Tilburg aangenomen. De faculteit produceert ca. 23 miljoen m³ biogas per jaar, waarvan een deel wordt opgewaardeerd tot groen gas voor het Nederlandse gasnet. Het draagt bij aan de verduurzaming van Nederland en aan de doelstelling van het Klimaatakkoord voor groen gas in 2030.

Deze gedachte sluit naadloos aan op onze visie en werkwijze m.b.t. duurzaamheid. Er is daarom gekozen voor een meerlaags bitumineus dakbedekkingssysteem met een toplaag van wit mineraal. Hiermee is het dak uitermate geschikt voor zonnepanelen.

Het restmateriaal (snijresten) wordt afgevoerd naar onze circulaire hub en klaargemaakt voor hergebruik in samenwerking met onze ketenpartners. Op deze manier kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan milieudoelstellingen. Het inspireert om te zien hoe projecten als deze kunnen helpen bij het realiseren van een groene en duurzame toekomst.