Skip to main content

Raamovereenkomst Stichting BOOR

Stichting BOOR heeft zo’n 75 scholen in beheer waar dagelijks ongeveer 30.000 leerlingen les krijgen. Via een Europese aanbesteding heeft Erdo een raamovereenkomst afgesloten voor minimaal van 5 jaar! De komende 5 jaar voert Erdo diverse werkzaamheden uit: het regulier onderhoud, het renoveren van daken en eventueel herstel van daken. Eigenlijk alles van A tot Z met als doel om de opdrachtgever te ontzorgen. Erdo is inmiddels gestart met het uitvoeren van alle nulmetingen en heeft tot nu toe de eerste 2 scholen duurzaam gerenoveerd.