Skip to main content

Valbeveiliging

Veilig werken op het dak

Erdo is een betrouwbare partner op het gebied van permanente en tijdelijke valbeveiliging. Wij kunnen alle gangbare systemen leveren, aanbrengen en onderhouden. Zoals permanente dakrandbeveiliging, horizontale valbeveiliging, verticale valbeveiliging, kooiladders, gevelladders, verlichtingsankers, dakluiken, ladderborgingssystemen, ladders en toebehoren.

Met ons jaarlijks (preventief) onderhoud daarvan weet u zeker dat uw dak altijd veilig en verantwoord betreden kan worden.

Risico inventarisatie & Evaluatie

    • Wanneer is een dak écht veilig?
    • Hoe ga je om met evacuatie en gebruiksinstructies (dakprotocol)
    • Hoe geef je aan waar aansprakelijkheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden liggen?

Met onze adviseurs en veiligheidskundigen zijn we voor u een professionele gesprekspartner. Voor bestaande of nieuwe daken geven we alles weer in een zogenaamde Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ons advies toetsen we altijd aan de huidige (en toekomstige) wet- en regelgeving en aan de technische normen voor de voorgestelde voorzieningen en maatregelen. In de meeste gevallen zetten we ons advies direct om in een dakplattegrond waarop alles overzichtelijk in beeld komt.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen van technische oplossingen staan niet stil. Ook visies ten aanzien van regelgeving en aansprakelijkheden (Bouwbesluit, Arbobesluiten en beleidsregels) veranderen soms jaarlijks. Wij informeren u graag.

Wilt u meer weten, ook in hoeverre uw dak voldoet aan de laatste veiligheidsnormen, neem dan contact met ons op.